Лятно училище по хомеопатия с доктор Фарук Мастер

EN


Биография
 
Д-р Фарук Мастер е роден в Индия през 1957 г. Запознава се с хомеопа­тия­та през 1976 г., когато започва обучението си в Медицинския хомеопа­­тичен колеж в Бомбай. В края на 1979 г. завършва със златен медал и започва да преподава като младши асистент в Катедрата по медицина. Изнася лекции из цяла Индия и става един от най-популярните лектори. На 29-годишна възраст той е професор по Материя медика. Д-р Мастер преподава в чужбина от 1985 г. и е сред най-канените лектори. Благодарение на огром­ния си опит той е единствения хомеопат, който прави консултации в най-голямата алопатична болница в Бомбай към Медицинския университет. Той е член на Централния хомеопатичен съвет към Министерст­вото на здравеопазването и благоденствието в Индия.
Редактор е на списанието HomeopathicHeritage. Д-р Мастер е написал повече от 40 книги, сред които са: Clinical Observations of Children’s Remedies, Cancer, Dictionary of Dreams in Homeopathyи много други.

 

© 2010   Българско Хомеопатично Общество