Лятно училище по хомеопатия с доктор Фарук Мастер

EN


Лятно училище с д-р Ф. Мастер
31 май – 4 юни 2010 
 

Продължителността на лекциите:

8 учебни часа, от 9.00 ч. до 16.30 ч.
две почивки по 15 мин. и 1 час обедна почивка
 
 
Философия; Методология; Клиничния опит на старите майстори-хомеопати; Видео-случаи и случаи  на живо; Материя медика и сравнителната материя медика – уникална възможност да почерпим от опита на д-р Фарук Мастер.
 
 
Лекарства: 
1.      Thuja occidentalis
2.      Medorrhinum
3.      Tuberculinum(и всички подтипове)
4.      Bacillinum
5.      Nux vomica
6.      Chamommila
7.      Cina
8.      Lachesis mutus
9.      Lycopodium clavatum
10. Conium maculatum
11. Baryta muriaticum
12. Cuprum metallicum
13. Sepia officinalis
14. Oeanthus crocata
15. Strychninum purum
16. Staphysagria
17. Teucrium marum verum
 
 
Сравнителна Материя медика:
 
Thuja
 • Thuja – Med – Nit-ac
 
Medorrhinum
 • Thuja – Med – Nit-ac
 
Tuberculinum (и всички други подтипове)
 • Tub – Bac
 
Nux- vomica
 • Sep – Nux-v – Staph
 • Nux-v – Stry
 
Chamomilla
 • Cham  – Cina – Teuc
 
Lachesis
 • Lach – Crot-h – Cench – Both
 
Lycopodium
 • Lyc – Carb-v – Arg-nit
 
Conium
 • Con – Calc-i – Carc – Scroph-n
 
Baryta-mur
 • Bar-c – Bar-m – Scut
 
Cuprum-met
 • Cic – Oean – Cupr – Bufo
 

 

© 2010   Българско Хомеопатично Общество