Лятно училище по хомеопатия с доктор Фарук Мастер

EN


Архив 2012 -   ТЕМИ:

1. ИЗПОЛЗВАНЕ НА МИАЗМИТЕ В КЛИНИЧНАТА ПРАКТИКА:
•    Развитие на представите за миазмите от времето на Ханеман досега;
•    Кратко описание на псоричен, сикотичен, туберкулинов и сифилитичен миазми;
•    Как да диференцираме миазмите в практиката;
•    Комбиниран миазъм, активен и латентен миазъм;
•    Остра хронична болест;   
•    Лекарствена болест и нейната интерпретация от миазматична гледна точка.

2. НЕВРОЛОГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ
•    Церебро-васкуларен инцидент, епилепсия, инфекции на централната нервна система;
•    Ще бъдат разгледани следните лекарства: Plumbum, Phosphor, Causticum, Bothrops, Cicuta, Zincum, Bufo и др.

3. ХОМЕОПАТИЧНИ ЛЕКАРСТВА ОТ НАРКОТИЧНИ ВЕЩЕСТВА
- Cannabis indica, Coffea, Opium, Heroin, Morphine, Coca, Cocain, Anhalonium и др.

4. РЕПЕРТОРИЗАЦИЯ - КАК ДА РАЗБИРАМЕ СПЕЦИФИЧНИ РУБРИКИ ОТ ГЛАВА “MIND” И ЛЕКАРСТВАТА В ТЯХ.

5. ВИДЕОСЛУЧАИ И СЛУЧАИ НА ЖИВО

 

Регистрация за семинара от 9.00 до 9.30 ч на 27 април 2012 г.

  9.30-11.00 - Лекция
    15 min кафе-пауза
11.15-13.00 - Лекция
    1 h време за обяд
14.00-15.45 - Лекция
    15 min кафе пауза
16.00-17.15 Случай на живо

 

© 2010   Българско Хомеопатично Общество