Лятно училище по хомеопатия с доктор Фарук Мастер

EN


Архив 2013 - Теми

ТЕМИ:

 

1. КОЖНИ БОЛЕСТИ
    Кожата като орган, структура и функции.

    Кожни болести: атопичен дерматит, екзема, тинеа, лишей,
уртикария, псориазис и др.

    Водене на случая при кожни болести
    Лекарства: Ars-s-f, Nat-m, Zinc, Kali-s, Iodum, Kali-ars,
Causticum
, etc.

2.
ЛЕКАРСТВА ОТ МЛЕКА (продължение от Лятно училище 2011):

    Общи симптоми на млечните лекарства (накратко).

    Лекарства: Lac vaccinum, Lac defloratum, Lac felinum,
Lac
delphinium, Lac caprinum, Lac loxodonte, Lac leoninum,
Lac equinum, etc.

 

3. КАК ДА ИЗПОЛЗВАМЕ МИАЗМИТЕ В КЛИНИЧНАТА ПРАКТИКА (продължение от Лятно училище 2012):
    Развитие на представата на миазмите след Ханеман досега  (продължение).
    Кратко описание на сикотичен, туберкулинов и сифилитичен миазъм (продължение)
    Как да отдиференцираме миазмите в практиката
    Комбиниран, активен и латентен миазъм
    Остра хронична болест
    Лекарствена болест и нейната интерпретация от миазматична гледна точка.
Как да отличаваме и да се справяме с “лекарствен миазъм”
?

4.
КАК ДА РАЗБИРАМЕ УмствениТЕ рубрики, реперторизация и диференциална диагноза (продължение)

5.
ВИДЕО-СЛУЧАИ И СЛУЧАИ НА ЖИВО

© 2010   Българско Хомеопатично Общество