Лятно училище по хомеопатия с доктор Фарук Мастер

EN


ТЕМИ:

 

1. СЪРДЕЧНО-СЪДОВИ ЗАБОЛЯВАНИЯ

    Сърце и кръвоносна система.

    Сърдечно-съдови заболявания:
     - Заболявания на сърцето: исхемична болест на сърцето, хипертония, инфаркт, аритмия, възпалителни изменения на сърцето (ендокардит, перикардит, миокардит), възпалителни и вродени клапни проблеми, сърдечни пороци.
     - Заболявания на съдовете – флебит, тромбофлебит, болест на Рейно, артериит. аневризма, стеснение на сънната артерия, остра артериална и венозна тромбоза, еризипел, диабетна ангиопатия.

    Водене на случая при сърдечно-съдови заболявания

    Лекарства: Acetanilidum, Adonis vernalis, Apocynum, Arsenicum album, Arsenicum iodatum, Cactus grandiflorus, Convallaria majalis, Crateagus oxycantha, Digitalis purpurea, Laurocerasus, Naja, Oxalic acid, Eel serum, Spongia, Strontium, Strophanthus, група Aurum-и, Latrodectus, Vanadium, Aconite ferox, Caffeine, Phaseolus nanus, Spartium scoparium, Tanacetum vulgare, Haematoxylon, Lilium tigrinum, Strychnine ars, Tabaccum, Kalmia, Tuberculinum Marmoreck, Lycopus, Iodium, Iberis, Hydrocyanic acid, Glonoine, Ginkgo biloba, Aspidospermium

2. LM-ПОТЕНЦИИ. Приложение


3. КАК ДА ИЗПОЛЗВАМЕ МИАЗМИТЕ В КЛИНИЧНАТА ПРАКТИКА (продължение от Лятно училище 2013):
    Развитие на представата на миазмите след Ханеман досега  (продължение).
    Кратко описание на туберкулинов и сифилитичен миазъм (продължение)
    Как да отдиференцираме миазмите в практиката
    Комбиниран, активен и латентен миазъм
    Остра хронична болест
    Лекарствена болест и нейната интерпретация от миазматична гледна точка. Как да отличаваме и да се справяме с “лекарствен миазъм”?

4. КАК ДА РАЗБИРАМЕ УмствениТЕ рубрики, реперторизация и диференциална диагноза (продължение)

5.
ВИДЕО-СЛУЧАИ И СЛУЧАИ НА ЖИВО

© 2010   Българско Хомеопатично Общество